krfs.net
当前位置:首页 >> 五年级小数乘除法50道 >>

五年级小数乘除法50道

小数乘除法计算题85.44÷16 42.84÷7 101.7÷9 67.5÷15 230.4÷6 5.34 6.12 11.3 4.5 38.421.24÷36 0.736÷23 43.5÷12 35.21÷7 39.6÷240.59 0.032 3.625 5.03 1.656.21÷0.03 210÷1.4 51.3÷0.27 91.2÷3.8 0.756÷0.18207150 190 24 4.20.66÷0.3 11.97÷

85.44÷16 42.84÷7 101.7÷9 67.5÷15 230.4÷6 21.24÷36 0.736÷23 85.44÷16 42.84÷7 101.7÷9 67.5÷15 230.4÷6 21.24÷36 0.736÷23 43.5÷12 35.21÷7 43.5÷12 35.21÷7 39.6÷24 11.65-7.39= 10.2-8.75= 10-3.14= 1-0.56= 5-0.42= 3.05-2.9= 85-34.7=

1、8.2÷百0.122、0.8÷度0.93、回76.4÷答5.44、4.7÷3.15、1.25÷1.26、3.2÷4.27、14.36÷2.78、8.33÷6.29、1.7÷0.0310、2.41÷0.711、0.396÷1.212、0.756÷0.3613、16.9÷0.1314、1.55÷3.915、2.5÷0.716、10.1÷3.317、10.75÷12.518、40.5 ÷ 0.8119、0.75÷0.520、23.4÷7.2

1÷0.5= 0.96÷3= 1.47÷0.7= 5.4÷6= 4÷0.8 = 4.2÷3.5=0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7= 13÷4= 0.96÷0.3= 7÷0.25=3.2÷1.6= 19.6÷2= 8.8÷2.2=

a+b)+ c = a +(b+c)1. 2.73 + 0.89 + 1.27 2. 4.37 + 0.28 + 1.63 + 5.72 a-b-c = a -(b+c)1. 10 - 0.432 - 2.568 2. 9.3 - 5.26 - 2.743. 13.4-(3.4+5.2) 4. 14.9-(5.2+4.9)5. 18.32 - 5.47 - 4.32 6. 17.29 - 5.28 - 6.29 (a * b)*c = a *(b * c)1. 25 * 6.8 * 0.04 2. 0.25

乘法的2.5x33.1x52.1x98.9x206.8x35.5x52.5x40.125x43.3x45.7x46.5x72.2x43.5x54.6x6255x0.1253.6x73.5x73.2x23.4x29.8x20.125x32.24x62.7x52.8x99.9x0.00155x0.635x0.844x0.966x0.177x0.23.4x307.5x800.99x0.13.3x4

1.5*4= 2.5*4 = 0.13* 4= 2.4-0.8= 4.2*1000= O .75+0.8 = 8.5*100= 0.18*0.3= O .04* 6.7x0.2 0.8x97 25x0.25 88x0.7 0.66x8 给点分呀!我懒得数是多少道,反正是50道以

口算2.4÷0.8=5.4÷10= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 3.2÷100= 8.5÷ 1.7= 1.2÷0.3 = 0.49÷0.7=0.096÷0.03= 84÷4.2= 0÷0.25= 1÷0.01= 7.2÷0.9=9.3÷0.3= 4÷0.4=0.45÷0.5=0.2÷0.01= 算式

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com